מנהל מקצועי הולנדי לנבחרות הצעירות
יילה חוס ישמש כמנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות של ישראל בשלוש השנים הקרובות. לאיש רקורד אימון מרשים.