בוטלו ונדחו משחקים מקו תל אביב דרומה
בשל המצב הביטחוני הודיעה ההתאחדות לכדורגל על ביטול כל המשחקים בכל הגילאים מקו ת"א ודרומה. לעת עתה, יתר המשחקים מת"א צפונה אמורים להיערך.