You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
חדש באתר

פותחים עשור עם אלימות במגרשים

שיתוף כתבה

פותחים עשור עם אלימות במגרשים

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל נאלץ לדון ביום רביעי ואתמול בשורה של אירועי אלימות שארעו במגרשים. על כך בכתבה הבאה.

מאת: מערכת האתר
סיוע להכנת הכתבה: אתר ההתאחדות לכדורגל

לא כך רצינו לפתוח את העשור החדש. ביום רביעי וגם אתמול נאלצו דייני בית הדין של ההתאחדות לכדורגל לדון בשורה של אירועי אלימות שחלו במגרשים וגם במקרה לא מכובד של ניסיון לא חוקי לשיתופו של שחקן. את שמות המועדונים, השחקנים והמאמנים המעורבים באירועים השונים לא ציינו, מאחר וחשוב לנו לתת דגש על האירועים עצמם ולא לתת פתח לפרשנויות כאלה ואחרות בנוגע לפרסום. המעוניינים לקרוא את הפרטים במלואם, יכולים לעשות זאת בעמוד המיועד לדיוני בית הדין, באתר ההתאחדות לכדורגל.

משחק נוער, שהיווה קרקע לאלימות בין שחקנים במהלך המשחק, גרם להעמדתן לדין. שתי הקבוצות הורשעו בסעיפי: התפרעות תגרה ותקיפה, התפרצות לשדה המשחק. שתיהן נקנסו ב-- 2,000 שקלים בפועל. שחקן מאחת הקבוצות הורחק מחמישה משחקים בפועל - בגין הרשעה בסעיפים: הפרת סדר, השתתפות בקטטה. שחקן מהקבוצה היריבה הורחק משני משחקים בפועל, בגין הרשעה בסעיף התנהגות בלתי הולמת.

משחק נערים סיפק לבית הדין התמודדות עם הרבה סעיפים מול קבוצה - שזוכתה בארבעה מחמישה סעיפים, אך בשל הרשעה בסעיף התפרצות לשדה המשחק - דבר שהביא להפסקת המשחק, החליט בית הדין לקנוס את אותה קבוצה ב-2,500 שקל וקבע משחק חוזר. עוזר המאמן של אותה קבוצה הורחק ממשחק אחד ונקנס ב-500 שקלים, בגין הרשעה בסעיף התנהגות בלתי הולמת וזיכוי מסעיף העלבת שופט. שלושה שחקנים מאותה קבוצה הורחקו מחמישה משחקים בפועל, בגין הרשעה בסעיפים שונים. שחקן מאותה קבוצה ושחקן יריב זוכו מסעיף פגיעה בשחקן יריב, אך הורחקו מארבעה משחקים - האחד בגין הרשעה בסעיף השתתפות בקטטה והשני בגין הרשעה בסעיף הפרת סדר.

קבוצת נערים נקנסה ב-3,000 שקלים בפועל, בגין הרשעה בסעיף התפרצות לשדה המשחק ופגיעה ע"י אוהדים - זאת בשל פריצה של אוהד (ככל הנראה הורה של שחקן), שע"פ טענת השופט, ירק עליו ודחף אותו.

שחקן מקבוצת נערים ספג הרחקה משני משחקים בפועל, בגין הרשעתו בסעיף פגיעה בשחקן יריב.

קבוצת נערים הארץ נקנסה ב-1,000 שקלים בפועל, בגין התנהגות לא הולמת של קהל האוהדים כלפי שופט המשחק.

 

קבוצת נערים ספגה קנס על סך 3,00 שקלים בפועל ו-2,000 על תנאי, בגין הרשעות בסעיפים: רישום שחקן שלא כדין, ניסיון לשתף שחקן שלא כדין  והתנהגות בלתי ספורטיבית.

פותחים עשור עם אלימות במגרשים
לא משעמם בבית הדין של ההתאחדות

לא משעמם בבית הדין של ההתאחדות

חדש באתר

כמדי שבוע, גם הפעם אנו מפנים זרקור לעבר העונשים שנגזרו על גורמים בקבוצות שונות, שהורשעו בעבירות אלימות בבית הדין של ההתא...